Inloggen

Privacy- en cookieverklaring

  5 juni 2019

  Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Thuiswinkel e-Academy is een actieprogramma van Thuiswinkel.org met als doel het ontwikkelen van meer digitaal talent om in groeiende behoefte van e-commercesector te voorzien. Thuiswinkel.org acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

  Dat betekent onder andere dat wij:

  • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  Thuiswinkel.org is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de website https://www.e-academy.org. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

  Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Thuiswinkel e-Academy.

  Uw profiel

  Om toegang te krijgen tot de e-learning modules in Mijn e-Academy moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

  Hiervoor gebruiken wij uw profielfoto, voornaam en achternaam, e-mailadres en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming en omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

  Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

  Verstrekken aan derden

  Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Denk hierbij aan onze e-learningpartner Inbrain welke onderneming het LMS host.

  Statistieken en profilering

  Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.
  Hiervoor gebruiken wij uw voorkeuren voor e-learning modules, voornaam en achternaam en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie zolang u een account heeft bij ons en zes maanden nadat u uw account heeft opgeheven.

  Verstrekken aan derden

  Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

  Reclame

  Wij willen u graag e-mails sturen over nieuwe e-learnings, e-commercenieuws en andere nieuwe producten en diensten van Thuiswinkel.org. Bij het registreren van uw account bieden wij een mogelijkheid voor u om bezwaar te maken tegen het ontvangen van de nieuwbrief van Thuiswinkel.org.

  U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief zodat u deze niet meer ontvangt.

  U ontvangt ook e-mailnotificaties op basis van de door u opgegeven interessegebieden in Mijn profiel van e-Academy. Dit gebeurt op basis van uw toestemming.

  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

  Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

  Cookies

  Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u uw gegevens niet constant opnieuw hoeft in te vullen en wij kunnen zien of onze website goed werkt.

  U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

  Google Analytics

  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

  Beveiliging

  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

  U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Klacht indienen

  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens

  Thuiswinkel e-Academy
  Horaplantsoen 20
  6717 LT Ede
  e-academy@thuiswinkel.org
  0318648575

  Partners

  • Logo Thuiswinkel.org
  • Logo Koninklijke INretail
  • Logo Techniek Nederland
  • Logo Stichting Detailhandelsfonds