Inloggen

19 certificaten uitgereikt tijdens Shopping Today

Groepsfoto certificering op Shopping Today

Op 19 september heeft Thuiswinkel e-Academy opnieuw 19 certificaten mogen uitreiken. Deze certificeringen zijn uitgevoerd op basis van criteria die door de achterban van Thuiswinkel.org zijn opgesteld. De curricula van deze opleiding voldoen aan de eisen die e-commercebedrijven stellen aan de medewerker van de toekomst. Het gaat om 17 hbo- en 1 post-hbo-opleiding. Met deze certificering tonen deze opleidingen aan studenten en het bedrijfsleven dat het curriculum inhoudelijk aansluit op de wensen vanuit het werkveld.

Dit jaar kregen de opleiders hun certificaat uit handen van Wijnand Jongen, CEO van Thuiswinkel.org. Tijdens de uitreiking benoemde Wijnand Jongen het belang van de digitale transformatie binnen het onderwijs. De retailsector vraagt continue om innovatie waar opleiders van de toekomstige werknemers niet in achter kunnen blijven. e-Academy biedt al vijf jaar op rij competentieprofielen die opleiders de mogelijkheid biedt om op een relatief simpele wijze het opleidingsaanbod aan te passen aan de wensen vanuit het bedrijfsleven en daarmee up-to-date te blijven. Verschillende van de gecertificeerde opleiders zijn dit jaar opnieuw gecertificeerd en bewijzen daarmee wederom dat zij hun opleidingsaanbod blijven scherpstellen aan de vraag vanuit de markt. De wereld van de e-commerce vraagt om deze constante verandering en om een flexibele aanpak vanuit de hogescholen.

Naast het feit dat opleiders mee zouden moeten bewegen met de markt, doet e-Academy dit ook. De bestaande competentieprofielen worden ieder jaar herijkt, maar dit jaar hebben we ook nieuwe competentieprofielen toegevoegd aan onze certificeringsmogelijkheden. Zo hebben we dit jaar de focus van de bachelorprofielen uitgebreid met het associate degree-profiel. Deze hbo-graad is een tweejarige opleiding die het gat dicht tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Vanuit deze opleiding komen vooral studenten die vanuit het mbo snel willen omschakelen richting het hoger onderwijs. Op basis van ons e-commerce associate degree-competentieprofiel hebben wij dit jaar de opleiding Associate Degree e-Commerce van Hogeschool Windesheim mogen verwelkomen. Ook bieden wij vanaf dit jaar een cross border e-commerceprofiel waarin vooral aandacht wordt besteed aan de skills die studenten moeten bezitten om de e-business succesvol op te zetten in andere landen. Ook op dit profiel hebben wij een opleider mogen certificeren. De International Business opleiding van Hogeschool Windesheim heeft hierin de primeur.

Excellente curricula
Sommige van de gecertificeerde opleidingen voldoen dermate goed aan de gestelde eisen vanuit het werkveld en scherpen het aangeboden curriculum zo sterk aan, dat zij zich excellent gecertificeerd mogen noemen. De opleiders die deze titel mogen voeren voor het studiejaar 2019-2020 zijn: Avans Ondernemerschap & Retail Management, Hogeschool van Amsterdam Commerciële Economie, Fontys Digital Business Concepts, Tio e-Commerce, Marketing & Sales, Breda University of Applied Sciences e-Tourism, Saxion Studieroute Online Marketing en de bedrijfsopleider Schaal+ Digital Marketing Talent Program.

Meer jong talent richting e-commerce
De vraag naar nieuw talent binnen de wereld van de e-commerce blijft groeien. e-Academy blijft zich daarom ook de komende jaren inzetten om opleiders te ondersteunen om zo goed mogelijk aan deze vraag te kunnen voldoen. De competentieprofielen worden ook dit studiejaar herijkt, we breiden onze profielen verder uit en de connectie met het werkveld wordt verder versterkt. Wil je meer weten over deze profielen en onze werkwijze kijk dan op www.e-academy.org of mail naar info@e-academy.org.

Populaire berichten

Partners

  • Logo Thuiswinkel.org
  • Logo Koninklijke INretail
  • Logo Techniek Nederland
  • Logo Stichting Detailhandelsfonds